Menu Menu

Mechelse Bijbel (3 artikelen)

De Mechelse Bijbel is een bijbelvertaling voor gelovigen die diepgang zoeken. J.H. van Leeuwen werkte 35 jaar aan de vertaling. Aanvankelijk was het af en toe vertalen van een schriftgedeelte een vorm van omgang met en toewijding aan de Heilige Schrift. Op advies van wijlen kardinaal Simonis is van Leeuwen overgegaan tot publicatie van zijn vertaling. Luister naar Psalm 22 (integraal) uit de Mechelse Bijbel.

J.H. van Leeuwen is opgeleid als predikant in de Hervormde Kerk. Hij werd katholiek in 1987 en werd in 1993  priester.

De vertaaluitgangspunten voor de Mechelse Bijbel zijn anders dan de vertaalprincipes die meestal door bijbelgenootschappen worden gehanteerd. Nieuwe bijbelvertalingen worden meestal gemaakt door vertaalcommissies die vooraf afspraken maken over de de doelgroep. Van Leeuwen gaat steeds terug naar de tekst. Wat staat hier? Wat wordt hier bedoeld? Letter voor letter wordt geproefd en gewogen. Woord voor woord wordt zo vertaald, daarna zinsdeel voor zinsdeel. Om de lezer meer inzicht te geven, bevat de tekst noten met uitleg van Griekse woorden.

De vertaling die zo is ontstaan is niet modern maar eerder klassiek van aard en toon. Poëzie en proza komen tot hun recht. Tekstverwijzingen zijn opgenomen om de innerlijke eenheid binnen de Heilige Schrift te onderstrepen.

Van Leeuwen maakt het de lezer niet altijd makkelijk maar hij heeft grote achting voor de mensen die zijn vertaling lezen: "Vertalers van nu maken het gauw simpel, maar de Bijbel is niet simpel. Natuurlijk is er een bepaalde eenvoud, de eenvoud van God zelf. Ik denk dat ook heel gewone mensen veel meer intelligentie in huis hebben dan wordt gedacht. Voor die gelovige mensen die diepgang zoeken, is deze vertaling geschikt." (ND, 10-02-2021)
Sorteer op: