Menu Menu
Zoeken & verfijnen

Bijbelvertaling

Het Boek (12 artikelen) Filteren

De Bijbel in de vertaling van Het Boek is een weloverwogen en duidelijke parafrase van de oorspronkelijke bijbeltekst. Het Boek is geen woord voor woord vertaling uit de brontalen Hebreeuws en Grieks, maar een gedachte voor gedachte vertaling, gebaseerd op andere vertalingen in het Engels en Nederlands. Er is niet letterlijk vertaald, maar vooral gekeken naar de bedoeling van de originele tekst. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende passages uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit Het Boek:

Johannes 15:6
NBV:
Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met de andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.

Het Boek:
Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand.

Efeze 1: 3 en 4
NBV:
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn.

Het Boek:
Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.  Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. (Het Boek)

Het Boek is een laagdrempelige bijbel, geschreven om begrepen te worden. Deze bijbelvertaling is dan ook uitstekend geschikt voor mensen niet bekend zijn met de Bijbel of met het christelijke geloof. Daarnaast wordt Het Boek ook door gelovigen  gebruikt naast andere vertalingen om zo een beter begrip te krijgen van de tekst die in oudere vertalingen soms moeilijker te begrijpen is.

Verschillende edities Het Boek Roodletter Bijbel
Vanaf 2018 verschijnen verschillende edities van Het Boek als Roodletter Bijbel: wat door God of Jezus gesproken wordt is rood gedrukt. In deze bijbelgedeelten spreekt God rechtstreeks tot mensen. Van Het Boek is ook een studiebijbel verkrijgbaar, de Studiebijbel Het nieuwe leven (Roodletter). Naast de volledige tekst van het Oude en Nieuwe Testament, bevat Het Nieuwe Leven een overvloed aan informatie bij de bijbeltekst. Inleidingen, praktische lessen, kaarten en tijdlijnen. De Roodletter Startersbijbel roept je op om zelf in gesprek te gaan met God. De Roodletter Fotobijbel bevat ruim 100 schitterende afbeeldingen uit het dagelijks leven die een link zijn naar bijbelteksten die tweeduizend jaar geleden geschreven zijn.

Over het roodletter-idee
Het principe van de rode letter-bijbel is in 1899 geïntroduceerd naar een concept van Louis Klopsch.

Wat is waarheid? Dat wat uit de mond van God zelf en van Jezus komt. Door die woorden in rood te presenteren, wordt de lezer een nieuw en verrassend perspectief geboden op de tekst en komen woorden van Jezus beter uit de verf.

In Nederland deed de eerste vergelijkbare uitgave zijn intrede in 2018, toen de Quote-editie van Het Boek verscheen. Deze uitgave week wel in twee opzichten af van de bekende rodeletter uitgaven uit de Engelstalige wereld: naast uitspraken van Jezus in het Nieuwe Testament, werden ook uitspraken van God in het Oude Testament in een kleur gedrukt. Ten tweede werden de uitspraken van God en Jezus niet gedrukt in rood, maar in blauw.

Louis Klopsch stelde destijds al: 'In de rodeletterbijbel wordt nog duidelijker dan in andere uitgaven van de Heilige Schrift, dat Jezus Christus de centrale figuur is die door alle eeuwen heen aanwezig is, in de wetten, de geschiedenissen en de profetieën. Hij is aanwezig in de hele Schrift evenals het goddelijke plan om de mensen te redden.'
Sorteer op: