MenuMenu

Simone Pacot (5 artikelen)

Simone Pacot groeide op in Marokko. Zij was advocate bij het Hof van Beroep van Parijs en gespecialiseerd in familiegeschillen. Simone Pacot stierf op 28 april 2017 in Parijs op 93-jarige leeftijd.
Samen met het team van stichting Bethesda hield zij heel wat jaren bijeenkomsten over het doordringen van het evangelie tot in de diepste diepten van het menselijk wezen.

Als tiener voelde ze zich aangetrokken tot het christelijk geloof en liet ze zich dopen. Ze worstelde met relationele problemen en een bevriend priester adviseerde haar om psychotherapie te volgen. Die ervaring bracht haar tot grote inzichten zowel in haar eigen persoonlijkheid als in haar problematiek. Vanaf toen verbond ze haar christelijk geloof met opvattingen uit de psychotherapie. De vijf levenswetten die ze vond zijn het fundament van haar gedachtegoed en kunnen ons ook vandaag tot hulp zijn.

Heel wat mensen die een spiritueel leven leiden, weten geen raad met de psychologische kant van hun bestaan. Is er een christelijke manier om met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om te gaan?

Om ons tot de eenheid van ons wezen te brengen, nodigen de boeken van Simone Pacot ons uit om naar het Woord van God te luisteren. Het laat ons op een heel tastbare wijze zien, hoe de genade van de drie-ene God ons menszijn in al zijn facetten tot nieuw leven kan wekken, zelfs die delen van ons die in het verleden zwaar beschadigd werden.

Bij de beschrijving van dit proces brengen de boeken onze spirituele en psychologische dimensies voortdurend met elkaar in verband. Daardoor helpt het ons, om ons helemaal op de waarheid en de liefde van God te focussen. Dit maakt het vervolgens mogelijk te ontdekken, dat wij vroeger wegen zijn ingeslagen die tot de dood leiden. Wij kunnen dan deze wegen identificeren en verlaten, om tenslotte in navolging van Christus te kiezen voor de weg van het ware leven.

Sorteer op: