MenuMenu

Gebed (28 artikelen)

De jaarlijkse Week van Gebed (in januari) heeft oude papieren: in 1846 vond in Londen de eerste conferentie plaats die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland namen voortrekkers uit de Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer deel. Sindsdien organiseren zo'n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek. In 2007 heeft de gebedsweek een nog bredere basis gekregen toen Missie Nederland en de Raad van Kerken besloten de activiteiten op elkaar af te stemmen.
Sorteer op: