Menu Menu

Uw gegevens meenemen of verwijderen

Europese regelgeving rond privacy en persoonsgegevens bepaalt dat u als consument onder meer de volgende rechten kunt uitoefenen.

Het recht om vergeten te worden


Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Het recht op dataportabiliteit


Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Hierbij is het van belang in acht te nemen dat het recht vergeten te worden niet in strijd kan zijn met andere verplichtingen zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht of garantie.

U kunt bij ons een verzoek voor vergetelheid of overdracht van informatie indienen door het formulier in te vullen. Wij nemen uw verzoek in behandeling en streven er naar dit binnen 30 dagen afhandelen.

Bent u niet in de gelegenheid om dit via het formulier op deze pagina te doen, dan kan dit ook schriftelijk op het volgende adres:

ETZ | de Schuilplaats
t.a.v. de Klantenservice
Plantagweg 13a
2951 GN Alblasserdam