Menu Menu

SAMEN BIDDEN Reviews (0) In winkelwagen

SAMEN BIDDEN - MURRAY, ANDREW - 9789079465644
Bijbelse overdenkingen over de noodzaak en de zegen van het gezamenlijk gebed

31 overdenkingen van Andrew Murray over het belang van het gezamenlijke gebed. Deze overdenkingen zijn nog niet eerder uitgegeven in het Nederlands. De inhoud spoort de lezer aan om andere gelovigen op te zoeken om samen te gaan bidden. Het is een grote zegen om samen God te zoeken in gebed.

Tevens bevat dit boekje een niet eerder gepubliceerd geschrift van Jacobus Koelman (1632-1695) met de titel: ‘Een oproep tot doordeweekse (bid)samenkomsten’. Het geschrift is in de 17e eeuw verschenen als voorwoord op een vertaald boek. Koelman beschrijft hoe noodzakelijk het is dat gelovigen doordeweeks samenkomen om het Woord van God te delen en samen te bidden. Gedurende de Nadere Reformatie heeft Koelman veel tegenstand ondervonden van de overheid en van de predikanten. Zij vonden deze samenkomsten een bedreiging en waarschuwden er zelfs tegen.

Tenslotte kan je in dit boekje ook het gebedsreglement van de Schotse predikant Ebenezer Erskine (1680-1754) vinden. Hij motiveert de gemeenteleden actief om deel te nemen aan een bidstond.  De overige bijlagen zijn handreikingen om zelf een samenkomst en/of bidstond in jouw omgeving te beginnen.

Recensie
Wanneer de discipelen van Christus in liefde aan elkaar worden verbonden en zich in onverdeelde overgave aan Hem toewijden, zal de Geest vanuit de hemel gegeven worden als een zegel van Gods goedkeuring. Dan zal Christus Zijn almachtige kracht tonen.  (blz. 18)

Andrew Murray was een bekende Zuid-Afrikaanse predikant in de tweede helft van de 19e eeuw. Veel van zijn nog altijd geliefde boeken zijn in het Nederlands vertaald. Daarom is het bijzonder dat 'Samen bidden' 31 overdenkingen van Murray bevat die nog niet eerder in het Nederlands waren uitgegeven. De overdenkingen zijn heel geschikt om er dagelijks één te lezen en te overpeinzen. In het oorspronkelijke voorwoord schreef zijn dochter Annie Jemina Murray dat het gezamenlijke gebed Andrew Murray tot aan het einde van zijn leven heeft bezig gehouden.

Gebed is belangrijk en gezamenlijk gebed zeker ook. Tegelijkertijd is het iets waar je altijd weer bewust tijd voor vrij moet maken, anders raakt het zomaar op de achtergrond. Vandaar dat ik de stimulans van Murray voor gezamenlijk gebed graag wilde lezen. Enkele punten die mij uit de woorden van Murray bijblijven, zijn:
Als voorbeeld van de kracht van gezamenlijk gebed noemt Murray de manier waarop Zoeloes (een bevolkingsgroep in Zuid-Afrika) gewend zijn snelstromende rivieren over te steken. Ze vormen een keten van 12 of 20 personen en elkaar stevig vasthoudend trotseren ze de kracht van het water.
Naar aanleiding van Johannes 14:13 ('En wat u ook zult vragen in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden') legt Murray uit dat wij mogen leren om voorbede te beschouwen als een zekere en gezegende manier om God eer te brengen.
Zoals het voor elk deel van ons lichaam normaal is om dat te doen wat tot welzijn is van het hele lichaam, zo moet het ook voor gelovigen normaal zijn om in het gebed niet alleen met Christus verenigd te zijn, maar ook de vreugde en smart van medegelovigen in te brengen.

Laten we zowel persoonlijk als met elkaar God bidden om de genade van een krachtig, vurig gebed dat veel tot stand brengt.  (blz. 23)

Toegevoegd aan de overdenkingen van Murray bevat 'Samen bidden' ook een in onze tijd nog niet eerder gepubliceerd stuk van Jacobus Koelman, een predikant uit de 17e eeuw. Hij doet daarin een oproep aan christenen om naast de gewone kerkdiensten vaker bij elkaar te komen voor gezamenlijk gebed en geloofsopbouw. In zijn tijd bestond er in de kerk behoorlijke weerstand tegen dergelijke samenkomsten. Vanuit de Bijbel voert Koelman vele redenen aan om juist wel bij elkaar te komen voor gezamenlijk gebed.
Tenslotte bevat 'Samen bidden' ook nog enkele bijlagen met praktische aanwijzingen en nuttige handreikingen voor het starten van een gebedsgroep. Veel inhoud voor een betrekkelijk goedkoop boek, aanbevolen dus! Wel jammer dat het boek in een betrekkelijk kleine letter is afgedrukt.

Leen Stehouwer
Auteur:
MURRAY, ANDREW
Uitvoering:
paperback
NUR code:
Geloofsopbouw (707)
Artikelnr:
9789079465644

Levertijd:
Op voorraad
Prijs:
8,95
In winkelwagen
Reviews (0)
Plaats uw review
Schrijf hieronder je review!
Sterren
Naam *
E-mail *
Titel *
Bericht *
* = verplicht
Uw naam
Uw beoordeling
Schrijf de eerste review