MenuMenu

Gebeden van Jitschak Siddoer weer leverbaar

De Siach Jitschak - Gebed van Siddoer, of kortweg 'de Siddoer' is na ruim een jaar afwezigheid vanwege een herdruk, weer leverbaar.

Op de linker pagina wordt steeds de Nederlandse vertaling van Jitschak Dasberg weergegeven.

Deze siddoer (gebedenboek) bevat de gebeden voor iedere dag, voor sjabbat zowel in de synagoge als thuis. Ieder gebedsonderdeel is op de tegenoverliggende bladzijde vertaald. Het boek wordt standaard gebruikt in de Nederlandse synagogen, maar ook thuis is dit het meest gebruikte gebedenboek. Bevat tevens de belangrijkste berachot (lofzeggingen), de Pirké Awot (Spreuken der Vaderen; wijze morele gedachten uit de tijd van de Misjna-geleerden) en tal van andere gebeden.
Het boek is voorzien van een beknopte wegwijzer voor sjabbat en de feestdagen, een lijst met in het boek opgenomen Psalmen, en bevat een uitstekende inleiding over de betekenis van het begrip tefilla - gebed van de hand van D. Hausdorff.

Bestel