MenuMenu

Gert van de Weerd komt met een bijbelverklaring over het boek Openbaring

Medio november 2021 verschijnt een nieuw bijbelcommentaar van Gert. A. van de Weerd over het boek Openbaring. De volledige titel luidt: Openbaring van Jezus Christus door Johannes, Zijn apostel. Het 11e boek van Van de Weerd verschijnt 3 jaar na zijn boek over de profeet Jesaja.

De vraag om uitleg over Openbaring te publiceren was al vaak gesteld aan Gert van de Weerd. Toch was niet altijd zeker dat hij hieraan gehoor zou geven. Openbaring is waarschijnlijk het meest becommentarieerde boek uit de Bijbel. Valt daar nog iets aan toe te voegen? Deze aanvankelijke twijfel viel weg na het bestuderen en verklaren van de profeten Ezechiel en Jesaja. Daarin vond hij de ontbrekende puzzelstukken om het boek Openbaring te begrijpen. In 2016 begon hij dan toch met de bestudering van het boek Openbaring, waarvan in november het resultaat verschijnt. In meer dan 850 pagina's onthult hij met meedogenloze trouw aan de grondtekst nieuwe inzichten over het Bijbelboek Openbaring.

Exegese van Openbaring


De wijze van bestudering en uitleg die Van de Weerd volgt, is onafhankelijk en uniek. Hij heeft een eigen opvatting van Bijbeluitleg waarbij de grondtekst centraal staat en dogmatische vooraanames vermeden worden. Hierdoor lukt het Van de Weerd inderdaad om iets nieuws toe te voegen aan de bestaande literatuur over het boek Openbaring. In Openbaring van Jezus Christus door Johannes zal de lezer ook weer een groot aantal verrassende en afwijkende opvattingen tegenkomen.

Van de Weerd komt tot zijn uitleg nadat de grondtekst minutieus is geanalyseerd en vertaald. Vaak zie je dat vertalingen niet corresponderen met heersende dogmatische opvattingen waardoor de vertaling of de uitleg in lijn gebracht moet worden met de algemeen gerespecteerde leerstellingen. Niet bij Van de Weerd. Hij vaart een eigen koers. Niet uit eigenzinnigheid, maar vanuit een diep geloof dat de Schriften de geopenbaarde waarheid van God bevatten en dat God Zichzelf niet kan tegenspreken.

In 1999 verscheen de Profeet Zacharia en nadien verschenen nog 10 bijbelverklaringen over de profeten. Onderaan dit artikel vind u alle boeken in chronologische volgorde van verschijnen.  Meer dan 14.000 exemplaren werden verkocht in ruim 20 jaar. Interesse is er ook vanuit de Verenigde Staten, China en Zuid-Afrika.

Wat maakt de bijbelverklaringen van Gert van de Weerd uniek?


Van de Weerd werkt volgens een aantal heldere uitgangspunten, een raamwerk zou je kunnen zeggen. Er wordt een verklaring nagestreefd die vrij is van theologische vooraannames. Zo zet hij in zijn verklaringen een logisch gestructureerd theologisch bouwwerk neer. Het belangrijkste uitgangspunt is:  eerst de grondtekst en dan pas de exegese. Deze gerichtheid op de grondtekst voorkomt dat verklaringen al worden ingekleurd door theologische dogma's.

Dit leidt in veel van de commentaren van Van de Weerd tot spraakmakende ontdekkingen die niet altijd synchroon lopen met wat in het algemeen wordt geaccepteerd. Ook in het boek over Openbaring zal de lezer weer verrast worden met soms afwijkende maar breed onderbouwde vertalingen en meningen.

Openbaring van Johannes verschijnt in november 2021. Reserveer nu en ontvang het boek direct na verschijnen in huis (gratis verzending).


Wie is Gert van de Weerd?


Gert van de Weerd is in 1946 geboren in Veenendaal. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen. Hij is technisch opgeleid en hij begon zijn loopbaan dan ook als technicus bij een importbedrijf van muziekinstrumenten. Na een studie economie werd de koers verlegd naar een zakelijke invulling. Hij werd directeur van het importbedrijf en startte later een onderneming industriële procesautomatisering. In 1988 nam hij orgelbouwer Johannus over, dat zich daarna wereldwijd uitbreidde.

Een serie lezingen over de profeet Zacharia in 1978 kan achteraf gezien als beginpunt worden aangewezen  voor decennia van Bijbelstudie. Na 15 jaar studeren op de profeten begon hij er over te schrijven. Dit leidde uiteindelijk tot de verschijning van zijn eerste boek De profeet Zacharia in 1999.

Alle boeken van Gert A. van de Weerd


1999: De profeet Zacharia
2001: De profeet Micha
2002: De profeet Daniel, deel 1
2002: De profeet Daniel, deel 2
2005: De profeet Ezechiël, deel 1
2006: De profeet Ezechiël, deel 2
2007: De profeet Hosea
2009: De profeet Amos
2016: De profeer Jesaja, deel 1
2018: De profeet Jesaja, deel 2
2021: De openbaring van Johannes
2022: De profeet Zacharia, herziene editie


Openbaring van Johannes verschijnt in november 2021. Reserveer nu en ontvang het boek direct na verschijnen in huis (gratis verzending).