MenuMenu

Jesaja 2: Nieuw deel bijbelverklaring Gert van de Weerd op komst

Eind mei 2018 verschijnt naar verwachting het tweede deel van Jesaja
van de bijbelcommentaren van Gert A. van de Weerd.

Jesaja deel 1 bestreek de eerste 33 hoofdstukken. Deel 2 zal gaan over de
hoofdstukken 34 tot en met 66. Jesaja deel 2 heeft met 1004 pagina's een
zelfde omvang als deel 1 en ook de prijs van €59,50 zal naar verwachting
worden gehandhaafd.

Van de Weerd heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het bestuderen
van de profeten. In 1999 verscheen de eerste verklaring van de profeet
Zacharia. Nu de leiding over het bedrijf Johannes Orgelbouw in handen is
van zoons van Van de Weerd, besteedt hij zo'n 50 uur per week aan de
bestudering van de profeten.

Van de Weerd komt bij zijn studie van de oorspronkelijke teksten vaak op
andere inzichten dan de gevestigde uitleggers en wetenschappers.
Afwijkende visies stuiten meestal op  weerstand en dit is voor de
verklaringen van Van de Weerd niet anders. Als je dan een afwijkende visie
verkondigt, zegt Van de Weerd, dan zul je die op een brede, goed
geconstrueerde basis moeten grondvesten. Toch geven deskundigen vaak aan
dat ze weinig anders kunnen dan erkennen dat Van de Weerd de grondtekst
medogenloos volgt.

Jesaja 2 is het 10e deel in de reeks van verklaringen. Alleen Jeremia en
3 kleine profeten zijn nog niet door Van de Weerd verklaard. Of dit zal
gebeuren is nog niet zeker. De heer Van de Weerd is 72 jaar en het zou
nog jaren vergen om deze profeten te bestuderen.

Er is voor de bijbelverklaringen van Van de Weerd ook belangstelling
vanuit andere delen van de wereld. De serie wordt vertaald in het Engels,
en ook in China leeft de wens om over een vertaling in Mandarijn te
beschikken.

Kijk hier voor meer over van Van de Weerd en de commentaren.