Menu Menu

Kerkelijk Jaarboek van de Gereformeerde Gemeenten niet in de handel

Na de Protestantse Kerk Nederland heeft ook de Gereformeerde Gemeente haar beleid tan aanzien van het kerkelijk jaarboek gewijzigd. Kerkelijke jaarboeken bevatten veel persoonsgegevens. Ten gevolge van de AVG-wetgeving (2018) is het niet langer mogelijk om deze uitgave ongecontroleerd in omploop te brengen. De Gereformeerde Gemeente ziet zich genoodzaakt om de verkoop te beperken tot de eigen leden. Vanaf editie 2019 zal evering Schuilplaatsboeken.nl niet meer mogelijk zijn.