MenuMenu

Nieuw Bijbelcommentaar van Willem J. Ouweneel

Rond 30 oktober 2020 verschijnt het eerste deel van een nieuwe Bijbelverklaring van prof. dr. Willem J. Ouweneel.  Het Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament zal uiteindelijk vier delen omvatten. Door het beknopte karakter, is dit commentaar goed geschikt om hulp te bieden bij het ontdekken van de grote lijnen in het Nieuwe Testament.

Deel 1 over de brieven van Paulus zal naar verwachting verschijnen rond 30 oktober 2020. De andere delen volgen DV  in 2021 en 2022

Deel 1 – De brieven van Paulus (najaar 2020)
Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021)
Deel 3 – Lukas en Handelingen (najaar 2021)
Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

Bestel deel 1 Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament.