MenuMenu

Tim Kellers allereerste boek verschenen

Vandaag verschijnt het eerste boek dat de New Yorkse predikant Tim Keller schreef in Nederlandse vertaling. Het heet Geroepen tot barmhartigheid, en het gaat over de diakonale taak van de kerk. Keller neemt daarbij Jezus' gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan als uitgangspunt.
Tim Keller schreef zijn boek Ministries of Mercy in 1989. De wereld is in de bijna dertig jaar na de verschijning van zijn boek zeer veranderd. "Maar," zegt Tim Keller, "Jezus' woorden aan het eind van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan gelden nog onverminderd: Doet u dan voortaan net zo!"
In zijn woord vooraf noemt vertaler Wolter Huttinga Geroepen tot barmhartigheid een liefdevol, instructief en motiverend boek over barmhartigheid, dat een zeer nodige stimulans biedt om christenen uit hun binnenkerkelijke comfortzone te halen.