Menu Menu
Zoeken & verfijnen

Bijbelvertaling

NBG vertaling (1951) (13 artikelen) Filteren

De NBG vertaling (tot 2004 ook bekend als Nieuwe Vertaling)  is lange tijd de meest gebruikte vertaling geweest in de diensten van de Protestantse kerken.
In 1926 werd het besluit tot deze vertaling genomen in een Algemene vergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap. In 1927 wordt gestart met de vertaling van het Nieuwe Testament. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor ernstige vertraging. De complete vertaling kon pas in 1951 worden uitgebracht.

De aanleiding voor deze nieuwe vertaling is gelegen in
- onbegrip van het Nederlands van de toen gangbare Statenvertaling
- er was meer kennis van het Hebreeuws gekomen en nieuwe archologische vondsten die licht wierpen op het oude Israël
- er kwamen meer handschriften beschikbaar

Hoewel de eerste drukken in korte tijd waren uitverkocht, was er ook veel kritiek op de vertaling. In de loop der jaren groeide de vertaling toch uit tot een breed gebruikte en geaccepteerde vertaling die in de breedte van de kerken werd gebruikt, met uitzondering van de kerken van de gereformeerde gezindte.

Sorteer op: