Menu Menu
Zoeken & verfijnen

Bijbelvertaling

Jaarproducten

Trouwbijbels

Studiebijbels

Benodigdheden kerk & gemeente

De NBV21 - de nieuwste bijbel is nu te koop in 14 edities bij Schuilplaatsboeken.nl

Welkom in de online NBV21 winkel (22 artikelen) Filteren

De NBV21 is de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De NBV21 combineert de kracht van de NBV met een groot aantal verbeteringen die zijn doorgevoerd. 12.000 wijzigingen zijn doorgevoerd in een uitgebreid en zorgvuldig revisieproces. Op een totaal van ca 1400 bladzijden, zijn dit dus ruim 8 wijzigingen per pagina.

Lees ons uitgebreidere artikel over het revisieproces en de wijzigingen.

De NBV21 is verschenen op 13 oktober 2021 in 14 verschillende edities. De NBV21 gaat is er in verschillende maatvoeringen: compact, standaard, huisbijbel en de kanselbijbel.

Binnen deze maatvoeringen verschijnen edities in verschillende varianten, van standaard via luxe naar de exclusieve edge-line editie met geitenleer. Om het interconfessionele karakter van de NBV-21 te onderstrepen verschijnen er diverse edities met deuterocanonieke boeken. Cultureel geïnteresseerde lezers kunnen uitzien naar twee speciale edities: de Kunsteditie met schilderkunst van Hollandse en Vlaamse meesters en de Literaire editie.

Materiaal
De Bijbel is een heilig boek dat je vaak openslaat. In de  materiaalkeuze en afwerking is dan ook gestreefd naar duurzaamheid. Ook bij de productie is duurzaamheid een belangrijke factor. De ecologische voetafdruk wordt zoveel mogelijk beperkt: de bijbel wordt gedrukt in Nederland. Materialen zoals papier, inkt, rug- en omslagmateriaal worden zoveel mogelijk dichtbij huis geproduceerd en bestaan uit natuurlijk en/of gerecycled materiaal.


Het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap werkt voor edities voor niet-kerkelijk gebruik samen met Singel Uitgeverijen. Bij uitgeverij Querido facto verschijnt een literaire Bijbel met de tekst van de NBV21 in één kolom en voorzien van uitleg bij de tekst. Bij uitgeverij Atheneum zal een kunsteditie verschijnen met werk van zeventiendeeeuwse meesters.

Kerkelijk gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)
De kanselbijbel is ontworpen om een centrale plaats in het liturgisch centrum in te nemen. De kanselbijbel (23 x 35 cm) heeft een tijdelijke intruductieprijs van € 425,00. De NBV21 verschijnt ook als huwelijksbijbel, met of zonder deuterocanonieke boeken.

Tot zover de uitgaven van de NBV-21 die in 2021 zullen verschijnen. Er wordt al verder gekeken naar toekomstige nieuwe uitgaven zoals de NBV21 Studiebijbel, een NBV 21 bijbels dagboek, een audiobijbel en een NBV21 Jongerenbijbel.

De nieuwe NBV: betrouwbaar, nauwkeurig en evenwichtig | leesbaar | 12.000

wijzigingen | eerbiedshoofdletter |  prettig lettertype


Alvast proeven van  de NBV21? Bekijk dan het leesexemplaar.
Sorteer op: