Menu Menu
Zoeken & verfijnen

Zang- & liedbundels

Psalmen anders (3 artikelen) Filteren

Op 14 mei 2022 wordt de bundel Psalmen anders gepresenteerd met 110 nieuwe variaties op de 270 die al in het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (2013) staan. De tekst- en muziekedities zullen medio augustus beschikbaar zijn.

Was er nog wat toe te voegen dan?


Juist de psalmen vroegen nog om verdere uitwerking toen dit Liedboek verscheen. De psalmen - al sinds de zestiende eeuw het hart van het protestantse liederfgoed - vroegen om een verdergaande vernieuwing om ze ook voor de 21e eeuw zingbaar te houden. Dat had meer tijd nodig dan voor het Liedboek beschikbaar was.

Nieuwe aanpak


Voor Psalmen anders is gekozen voor een nieuwe en gedurfde aanpak. Niet de oude geneefse melodieën waren het uitgangspunt, maar de originele psalm in zijn onberijmde vorm. Daarbij werd steeds de vraag gesteld: wat in deze psalm vraagt om een vertolking die nu nog in het Liedboek ontbreekt? En welke hedendaagse vorm past bij deze concrete psalm?

Op basis van deze denkrichting werden dichters en componisten met verschillende achtergronden aan het werk gezet om recht te doen aan de artistieke kwaliteit van de psalmen.

Zo gaat Psalmen anders een verscheidenheid aan vormen bieden: nieuwe berijmingen op vertrouwde melodieën, refreinvormen, canons, korte zangvormen en luisterliederen. Sommige geschikt voor de liturgie, andere juist voor alledaagse momenten.

Nummering


In het Liedboek 2013 zijn alternatieve varianten aangeduid met een toegevoegde letter aan het psalmnummer, bijvoorbeeld 84c, 127a. De 110 psalmen in Psalmen anders worden op deze basis doorgenummerd.
Sorteer op: