Menu Menu
Bijbels Beraad MV
Stichting Bijbels Beraad M/V: christelijk platform voor toerusting over huwelijk, seksualiteit en geslachtelijkheid. Het doel van BBMV is het nastreven van Bijbelse bezinning en het bieden van toerusting op het gebied van huwelijk, gezin, seksualiteit, gelacht en man-vrouw relaties.  Toerusting krijgt vorm door conferenties, studiedagen, nieuwsbrieven, publicaties in schriftelijke of digitale vorm, zoals bijvoorbeeld podcasts. Het bestuur onder voorzitterschap van L. van der Tang bestaat uit predikanten en mensen met een bestuurlijke capaciteiten. Naast het bestuur is er een visiegroep gevormd die bestaat uit predikanten en voorgangers uit de breedte van christelijk Nederland: reformatorische kerken, evangelische gemeenten en migrantenkerken. Allen delen een zelfde bijbelse visie op huwelijk, seksualiteit, en geslacht.(48 artikelen) Filteren

Sorteer op: