Menu Menu
Profeet Zacharia

Gert. A. van de Weerd (13 artikelen)

Gert A. van de Weerd laat de grondtekst zelf spreken in zijn Bijbelcommentaren  

over de profetenVan de Weerd schreef bijbelverklaringen over de profeet Daniël, de profeet Ezechiël, de profeet Zacharia, de profeet Hosea en de profeten Ezechiel, Micha en Amos en Jesaja. Ook schreef hij verklaringen over de Nieuwtestamentische boeken Openbaring en Mattheüs.


De doelstelling van Gert A. v.d. Weerd in deze bijbelverklaringen is, om de grondtekst zelf te laten spreken, zonder dat die exegese door enige dogmatische overweging wordt beperkt. Tevens gaat van de Weerd te rade bij de Joodse rabbi's, wiens werken hij met groot respect benadert. Zijn 'medogenloze' bijbelvaste exegese slaat tevens een brug naar de Joodse wijze van uitleg, wat door velen als een verademing wordt beschouwd.
 
De Eindtijd heeft een prominente plaats in zijn verklaringen. Hij ziet de bediening van de meeste profeten in het licht van het Messiaanse Rijk, dat eens gesticht zal worden. Dat legt hij niet zomaar, als een persoonlijke mening neer, maar die exegese wordt breed uit de Bijbel opgebouwd. Daarin vinden we dan ook de vingerafdruk van de auteur: een rotsvast geloof dat profetie een woord-voor-woord geciteerde boodschap van God is.

Van de Weerd zoekt alle antwoorden in de grondtekst zelf. Daarin voelt hij zich zeer verwant aan C.S. Lewis (bekend Engels wetenschapper) die ook van mening was dat de Bijbel zichzelf bewijst. Van de Weerd hoopt er met zijn boeken in te slagen dat wij opnieuw in het licht van het Oude Testament het Nieuwe Testament proberen te begrijpen. De profeten zijn hierin onmisbaar, omdat zij de raad van God uitleggen.

Stevige hardcovers in begrijpelijke taal


De boeken van de auteur zijn robuust uitgevoerd en in begrijpelijke taal geschreven. Hij heeft veel moeite gedaan om vakjargon te vermijden. Ze zijn dus niet alleen geschikt als naslagwerk, maar ook heel bruikbaar voor Bijbelstudie. Opvallend is dat de boeken heel breed gewaardeerd worden. Zowel in reformatorische kringen, op het evangelische erf, als bij meer vrijzinnige christenen vinden de boeken hun weg.
  


Elf Bijbelverklaringen (UPDATE)


In 1999 verscheen het eerste boek van Gert van de Weerd, Zacharia. Aanvankelijk was er nauwelijks interesse voor dit eerste boek, er was geen enkele uitgever die met het boek aan de slag wilde. Gert van de Weerd kreeg hulp van een neerlandicus, en heeft zelf de kosten van de druk van zijn eerste boek op zich genomen. Voor de afbeelding op de omslag stond een zwerver uit Rotterdam model. Er was geen krant te vinden die ook maar een letter over het boek schreef, totdat het Reformatorisch Dagblad ontdekte dat de auteur van Zacharia dezelfde bleek te zijn als de directeur-eigenaar van Johannus Orgelbouw. Na een groot artikel in deze krant, begon de verkoop goed op stoom te komen Na Zacharia verschenen ook boeken over Amos, Micha, Daniël (twee delen), Ezechiël (2 delen) en Hosea. In 2016 verscheen zijn negende boek, De Bijbelverklaring van de profeet Jesaja, deel 1, en twee jaar later, mei 2018 wordt de Bijbelverklaring van de profeet Jesaja deel 2 gepresenteerd. In november 2021 verschijnt een nieuwe Bijbelverklaring, deze keer over een nieuw testamentisch boek: Openbaring van Jezus Christus door Johannes. In 2022 verscheen een herziene uitgave van zijn eerste boek De profeet Zacharia. In 2024 verschijnt een eerste deel van de Bijbelverklaring van het Evangelie van Mattheüs. Ook staat een herziene uitgave van Daniël deel 1 gepland.
  

Internationale belangstelling


De verklaringen van Van de Weerd trekken ook buiten onze grenzen de aandacht, terwijl ze toch uitsluitend in het Nederlands gepubliceerd worden. Er is contact geweest met de Reedemer University, Ontario, Canada en met theologen in Zuid Afrika en de USA. En onlangs werd door een delegatie van predikanten uit China een dringend beroep op Van de Weerd gedaan om vier maal per jaar - twee weken - het Oude Testament te komen doceren aan één van de belangrijkste predikantenopleidingen in China.
 

Een kleine greep uit aanbevelingen bij de Bijbelverklaringen


Ds. Dick M Stichter  (Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland):
Ik beveel deze serie van harte aan, bij een ieder die zich op een verantwoorde wijze wil verdiepen in de profetenboeken van het oude Testament. De directe vermelding en verklaring vanuit de grondtekst maakt deze Bijbelgetrouwe verklaring uniek in zijn soort.

Prof. Dr. Mart Jan Paul (Hoogleraar EFT te Leuven, België):
De heer Gert A. van de Weerd bestudeert al jaren op minutieuze wijze de profetische boeken van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat daarin Gods boodschap klinkt. De auteur komt met veel nieuwe inzichten, waarbij hij de nadruk legt op de betekenis voor onze toekomstverwachting. Daarin wordt tevens het Nieuwe Testament betrokken. Ook voor de lezer die wel eens andere keuzes maakt, bevatten de boeken een schat aan inzichten die tot bezinning leiden.

Eugene Poppe (Bijbelleraar en mentor):
De boeken van Gert van de Weerd prikkelen me elke keer weer om te tekst van de bijbel opnieuw vanuit een ander gezichtsveld te bezien. De analytisch en logische benadering van de tekst, met de nodige eerbied voor de Auteur van deze tekst, verrijken mijn geloofsleven.

Prof. Dr. R. Roukema (TU Groningen):
Wij delen de liefde voor de Schrift en het geloof in Christus; veel van uw commentaar kan ik waarderen, en in ieder geval is duidelijk dat u van de Hebreeuwse tekst en van veel andere commentaren grondig studie hebt gemaakt. Er staat veel in uw boeken dat Bijbellezers verder zal helpen. Wie deze commentaren doorneemt, stuit op verrassende, en soms ook nieuwe, inzichten. Onbekende Bijbelgedeelten gaan spreken en blijken een indringende, actuele boodschap te bevatten.

Gert van de Weerd werd in 1946 in Veenendaal geboren. Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. Hij studeerde economie bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen. Later werd hij directeur van Johannus Orgelbouw. Studeren doet hij vrijwel dagelijks, gemiddeld 4-10 uur(!) per dag en dat al meer dan 35 jaar. Als kind bezocht hij de Gereformeerde Gemeente. Later ging hij over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Gert van de Weerd op televisie: Family7


De zender family7 zond begin 2016 een Bijbelstudie van 13 delen uit waarin Bijbelleraar Gert van de Weerd aan het woord was over de profeet Daniël. Begin januari 2018 is op dezelfde zender een serie gestart over de profeet Jesaja. Ook het tweede deel van Jesaja wordt behandeld. Deze bijbelstudies worden uitgezonden in het eerste kwartaal van 2019. Uitzendingen van Jesaja deel 1 zijn terug te kijken via Uitzending Gemist van Family7.

Alle boeken van Gert A. van de Weerd in chronologische volgorde


1999: De profeet Zacharia
2001: De profeet Micha
2002: De profeet Daniel, deel 1
2002: De profeet Daniel, deel 2
2005: De profeet Ezechiël, deel 1
2006: De profeet Ezechiël, deel 2
2007: De profeet Hosea
2009: De profeet Amos
2016: De profeer Jesaja, deel 1
2018: De profeet Jesaja, deel 2
2021: De openbaring van Johannes
2022: De profeet Zacharia, herziene editie
2024: Bijbelverklaring van het Evangelie van Mattheüs deel 1 (gepland)
2024: De profeet Daniel, deel 1, herziene editie (gepland)
Sorteer op: