MenuMenu

Lezing en boekpresentatie dr Pieter Lalleman

DV woensdagavond 14 september as. geeft dr. Pieter Lalleman een lezing bij boekhandel de Schuilplaats in Alblasserdam. Deze ontmoeting vindt plaats ter gelegenheid van het verschijnen van zijn nieuwe boek getiteld 'Van blijvend belang'.

Het Oude Testament bevat elementen dit in het Nieuwe Testament niet terug komen maar die wel van belang zijn voor het leven van een gelovige. Op verschillende momenten in de geschiedenis is geopperd om het Oude Testament als afgedaan te beschouwen. In het Nieuwe Testament is immers de beloofde Verlosser geopenbaard.

Hoe precies is het Oude Testament dan van waarde voor ons als christenen van blijvende waarde? Wat is er vervuld? En hoe zit het met de dingen in het Oude Testament die niet door Jezus en zijn discipelen zijn bekrachtigd?

In boek en lezing neemt Lalleman het op voor de blijvende waarde van het Oude Testament. Maar op welke manier is het Oude Testament nog van toepassing voor ons? Lalleman zet de grote waarde van het Oude Testament voor christenen uiteen, maar durft ook het onderwerp van verkeerd gebruik van het Oude Testament door medechristenen aan te snijden.

Pieter Lalleman is docent Nieuwe Testament aan Spurgeon's College in Londen. Hij publiceert regelmatig, o.a. in het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Lalleman heeft meegewerkt aan verschillende commentaarseries op de Bijbel. Hij is getrouwd met oudtestamentica Hetty Lalleman,.

Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang lezing 19.45 uur. Na lezing en pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de auteur. Rond 21.00 eindigt het formele gedeelte van de avond. Er is daarna nog gelegenheid om iets te drinken en het nieuwe boek te kopen.

Toegang is gratis. Belangstellenden dienen zich wel aan te melden via info@schuilplaats.org of door te bellen met De Schuilplaats: 078 691 30 68.